Welzijn op Recept

Nieuwsbericht
14 mei 2018

Welzijn op Recept is een methode om patiënten met psychosociale problemen door te verwijzen naar sociale en welzijnsactiviteiten.

De achterliggende gedachte is dat mensen die actieve, leuke, sociale en zinvolle activiteiten doen zich beter voelen, in beweging komen, iets voor elkaar kunnen betekenen en daardoor minder zorg (huisartsconsulten, medicatie en/of hulpverlening) nodig hebben.

De patiënt wordt hiervoor door de huisarts verwezen naar een welzijnscoach, die met de patiënt in gesprek gaat om uit te vinden waar hij/zij zich beter bij zou kunnen voelen. Zo nodig wordt de patiënt begeleidt bij de eerste stappen in de richting van bijvoorbeeld meedoen aan een groepsactiviteit of aanmelding als vrijwilliger.

Welzijn op Recept is een samenwerkingsverband van gezondheidszorg en welzijnswerk: alle huisartsenpraktijken, Centrum voor Jeugd en Gezin, Sociaal Team Leiderdorp, Pluspunt voor welzijn en dienstverlening, Sociaal Cultureel werk en Sportfondsen Sport Servicepunt. 
Het betreft een pilot, ondersteund door Reos en gesubsidieerd door de Gemeente Leiderdorp.