Alarmering

Alarmering is een voorziening voor ouderen en mensen met een beperking. Alarmering maakt het mogelijk om in noodsituaties op een snelle manier hulp van buiten in te roepen.

Hoe werkt alarmering?
U krijgt een alarmapparaat dat wordt aangesloten op de telefoon en het lichtnet. Dit alarmapparaat is voorzien van een microfoon en een luidspreker. Het alarmapparaat kan op afstand bediend worden door een draagbaar zendertje. Deze zender kan om de hals of de pols worden gedragen of met een clip aan de kleding worden bevestigd. Wanneer men op de knop van de zender drukt, treedt het alarmapparaat in werking en ontstaat er een spreek-/luisterverbinding met de meldcentrale. De meldcentrale beschikt over een aantal noodzakelijke gegevens van u die nodig zijn om de juiste hulp in te kunnen roepen.De meldcentrale wordt 24 uur per dag bemenst door deskundigen om alarmmeldingen te ontvangen, te informeren en zo nodig de benodigde hulpverlening in te schakelen.

Vrijwillige achterwacht
U kunt kiezen voor een achterwacht van familie, buren of kennissen. U moet beschikken over minimaal twee contactpersonen in de nabije omgeving. Deze contactpersonen beschikken over de huissleutel en zijn bereid om op te treden als "eerste hulpverlener" na de alarmmelding. Wanneer de contactpersonen niet bereikbaar zijn voor de meldcentrale, of wanneer medische hulpverlening noodzakelijk is, zal de meldcentrale contact opnemen met de ambulancedienst.

Professionele alarmopvolging
Indien u geen mensen in de buurt heeft of anderen hier niet mee wil belasten, kunt u kiezen voor een abonnement op de "professionele alarmopvolging" van een thuiszorgorganisatie. De extra kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Informatie hierover kan door Pluspunt worden verstrekt.

De kosten van alarmering
Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor het plaatsen van het apparaat en de abonnementskosten wanneer zij een medische verklaring van de huisarts hebben ontvangen. Indien de huisarts een negatieve indicatie afgeeft, kunt u op eigen kosten een alarmapparaat aanvragen.

Aanvragen alarmering
Allereerst dient uw huisarts een aanvraagformulier voor alarmering in te vullen. Als Zorg & Zekerheid uw zorgverzekeraar is, kunt u direct contact opnemen met Pluspunt en de medische verklaring van de huisarts overhandigen bij het intakebezoek. Tijdens dit bezoek ontvangt u aanvullende informatie en uitleg over het systeem. Vervolgens wordt door Stichting Radius uit Leiden met u afgesproken wanneer het apparaat bij u wordt geplaatst. Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar, informeer dan eerst hoe de alarmering bij hen vergoed wordt.

Beschikbare folder: Alarmering

Kosten: zie het kostenoverzicht