ANBI

Stichting Pluspunt voor welzijn en dienstverlening heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen waaronder:

  • Giften aan een ANBI mogen onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken van de inkomsten– of vennootschapbelasting.
  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting wanneer de erfenis of schenking wordt gebruikt voor het algemeen belang.

Zie voor meer informatie over de ANBI status: www.belasting.nl

Openbaarheid gegevens

Een ANBI dient de volgende gegevens openbaar te maken via internet:

  • Naam: Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening te Leiderdorp
  • RSIN/ Fiscaalnummer: 8284027
  • Post- / bezoekadres: Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp
  • Doelstellingen en hoofdlijnen beleidsplan: Beleidsplan
  • Naam en Functie van de bestuurders: Bestuur
  • Beloningsbeleid: Medewerkers, inclusief de directeur, worden beloond volgens de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Het bestuur ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden.
  • Jaarverslag: pagina jaarverslagen
  • Financiële verantwoording: pagina jaarverslagen.