Belastinghulp

Belastingvrijwilligers van Pluspunt helpen u graag bij het invullen van uw belastingaangifte. Deze service is bedoeld voor eenvoudige aangiften over 2017.

Procedure
Wanneer u hulp wilt bij het invullen van uw belastingaangifte meldt u zich aan bij Pluspunt. De frontoffice medewerker informeert u over de werkwijze en criteria en zal een belastingvrijwilliger bij u inzetten. Mocht u eerder hulp hebben gehad van een belastingvrijwilliger van Pluspunt en het op prijs stellen dat deze vrijwilliger weer komt dan wordt gekeken of dit mogelijk is.

Tijdens het bezoek van de belastingvrijwilliger, informeert deze u over de werkwijze en vraagt u een vrijwaringsverklaring te ondertekenen waarin u verklaart de nodige gegevens naar beste weten en kunnen beschikbaar te hebben gesteld. U blijft namelijk verantwoordelijk voor de aangifte en u moet zo nodig bewijsmiddelen aan de Belastingdienst kunnen overleggen. Na het ondertekenen van de vrijwaringsbrief zal de vrijwilliger u helpen met de aangifte.

Wanneer de aangifte is ingevuld, krijgt u een afschrift van de aangifte en een bewijs van verzending. De belastingvrijwilliger bewaart zelf de vrijwaringsbrief en ook een bewijs van verzending. Na afloop informeert de vrijwilliger Pluspunt dat de aangifte is afgehandeld. U ontvangt dan van Pluspunt de factuur. De vrijwilliger heeft uiteraard plicht tot geheimhouding.

Criteria

  • Uw inkomen is niet hoger dan de inkomensgrens voor zorgtoeslag
  • Uw vermogen is in principe niet hoger dan de vermogensgrens voor zorgtoeslag
  • Er is geen sprake van aanmerkelijk belang (box 2)
  • U ondertekent tijdens het eerste bezoek de vrijwaringsbrief
  • U stelt alle relevante informatie beschikbaar

Machtingscode
De belastingvrijwilliger kan u alleen helpen als u een DigiD-machtigingscode heeft. Als u vorig jaar al hulp bij het invullen van uw aangifte heeft gehad, dan heeft u automatisch een machtigingscode voor dit jaar gekregen.
Vraagt u dit jaar voor het eerst hulp van een ander, dan moet u de machtigingscode eerst aanvragen via www.digid.nl/machtigen of telefonisch (088 123 65 55). Uiteraard kan de belastingvrijwilliger u hier desgewenst mee helpen.

LET OP:

  1. Heeft u een fiscale partner, dan heeft u daar óók een DigiD-machtigingscode voor nodig.
  2. Het kan 5 werkdagen duren voordat u de machtingscode ontvangt. Vraag hem dus op tijd aan.
  3. Geef nooit uw DigiD af!

Kosten
Voor deze hulp wordt € 12,50 gerekend. U krijgt hiervoor een factuur thuisgestuurd. Blijkt tijdens het invullen van de aangifte dat u niet aan onze criteria heeft voldaan, dan wordt de factuur verdubbeld.

Beschikbare folder: Belastinghulp. In deze folder ziet u ook welke gegevens u voor de belastingvrijwilliger moet verzamelen.