Bezoekdienst

BezoekdienstPluspunt heeft een bezoekdienst. Er zijn verschillende vormen van bezoek:

Informatie en aanmelding
Voor het aanvragen van een bezoekvrijwilliger kunt u contact opnemen met Pluspunt. Dit kan telefonisch, via de mail of via het aanvraagformulier. Er wordt dan met u besproken wat u zoekt. Soms kan dit telefonisch, maar het kan ook zijn dat de Coördinator Vrijwilligers bij u langs komt voor een kennismaking. Wanneer een goed beeld is van de vraag zoekt de Coördinator Vrijwilligers naar een vrijwilliger die bij u past. Het is belangrijk dat zowel u als de vrijwilliger een goed gevoel hebben de match. Dit kan betekenen dat het enige tijd kan duren voordat een vrijwilliger is gevonden.

Aan de bezoekdienst zijn geen kosten verbonden.
Beschikbare folders: Bezoekdienst / Bezoekdienst voor en door weduwnaars

Activerend huisbezoek
Wanneer er omstandigheden zijn die u (tijdelijk) uit uw evenwicht hebben gebracht en u daar graag verandering in wilt brengen dan kan een deskundige vrijwilliger van Pluspunt u daar bij helpen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het vinden van een nieuwe balans na een ziekte of opname in een ziekenhuis, verhuizing of verlies van iemand die u dierbaar is. Samen met de vrijwilliger zoekt u uit wat u wilt veranderen. De vrijwilliger stimuleert en helpt u. Bijvoorbeeld met het uitbreiden van uw sociale contacten, gaan deelnemen aan sociale of culturele activiteiten, meer gaan bewegen. Doel van het activerend huisbezoek is dat u door gesprekken en het ondernemen van activiteiten  zelf actief wordt en  de regie weer in eigen handen neemt. In overleg wordt afgesproken hoe vaak en gedurende welke periode (maximaal een jaar) een vrijwilliger bij u langs komt. Informatie en aanmelden.
Zie ook: Aanvraagformulier inzet van een vrijwilliger

Begeleidend huisbezoek
Als u er moeite mee heeft mee heeft om geheel zelfstandig te functioneren maar geen structurele hulp van een professionele hulpverlener, bv. de welzijnsadviseur (meer) nodig heeft dan kan begeleidend huisbezoek uitkomst bieden. Een vrijwilliger komt maandelijks tot wekelijks bij u langs en kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij de post doornemen, maaltijdlijsten invullen, boodschappenlijstjes maken, een luisterend oor bieden, etc.  Informatie en aanmelden.
Zie ook: Aanvraagformulier inzet van een vrijwilliger

Vriendschappelijk huisbezoek
Wanneer u niet meer zo makkelijk de deur uit komt en/ of weinig mensen hebt die u bij u langs komen, dan kan een deskundige vrijwilliger worden gezocht die regelmatig bij u op bezoek komt  voor een gezellig gesprek onder genot van een kopje koffie of thee. Of de vrijwilliger kan u bijvoorbeeld voorlezen of samen met u een spelletje doen. Maar u kunt ook samen een uitstapje gaan doen.  Kortom: activiteiten die je over het algemeen niet alleen doet. Uitgangspunt is dat samen iets doen gezelliger is dan alleen. Informatie en aanmelden.
Zie ook: Aanvraagformulier inzet van een vrijwilliger

Respijtzorg - ondersteuning van de mantelzorger
Respijtzorg is bedoeld ter ondersteuning van de mantelzorger. Als mantelzorger bent u vaak voortdurend in de weer met de zorg voor iemand die u dierbaar is. Het kan zijn dat u niet meer het huis uit kunt, doordat uw partner of huisgenoot niet alleen kan blijven. In zo’n situatie kan een vrijwilliger uitkomst bieden. De vrijwilliger blijft bij uw partner / huisgenoot waardoor u de tijd en rust heeft om zelf wat te ondernemen. Afhankelijk van de situatie  kan de vrijwilliger activiteiten ondernemen, zoals (voor)lezen, een spelletje spelen of wandelen. Informatie en aanmelden.
Zie ook: Aanvraagformulier inzet van een vrijwilliger
Zie ook: Respijtzorg Leidse Regio


Bezoekdienst voor en door mensen die hun partner verloren hebben
Als uw partner overlijdt breekt een moeilijke periode aan. Juist dan heeft u behoefte aan steun. Radius biedt u de Bezoekdienst voor en door weduwen en weduwnaars.

Vrijwilligers die zelf hun partner verloren hebben, bezoeken lotgenoten om hen ondersteuning te bieden. De bezoekdienst heeft tot doel weduwen en weduwnaars te ondersteunen in de rouwfase. Deze ondersteuning wordt geboden door een vrijwilliger die één à twee keer in de maand bij u op bezoek komt en met u praat over uw verlies en wat u als gevolg daarvan doormaakt. De vrijwilliger biedt een luisterend oor vanuit de eigen ervaring. De vrijwilligers hebben een cursus "helpen bij rouwverwerking" gevolgd.

U kunt zich aanmelden bij Radius.