Informatie en advies

Pluspunt is het centrale adres waar u telefonisch of persoonlijk terecht kunt met uw vragen over welzijn, wonen, zorg en dienstverlening.

Bij Pluspunt probeert men u direct antwoord op uw vragen te geven. Als dat niet lukt belt men u later terug of wordt een afspraak gemaakt met de welzijnsadviseur. Zo nodig wordt u doorverwezen naar het Sociaal Team Leiderdorp of andere hulpverleners, zoals bv. de mantelzorgconsulent.

Pluspunt informeert u o.a. door middel van:

Contact: Pluspunt contactgegevens.