Over Pluspunt

De in 1989 opgerichte Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Leiderdorp is in 1999 omgevormd tot Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening te Leiderdorp.

Het werkgebied van Pluspunt omvat de gemeente Leiderdorp.

Pluspunt is een zelfstandige stichting en wordt voor ongeveer 75% gesubsidieerd door de gemeente Leiderdorp. De overige inkomsten komen uit de eigen bijdrage van de deelnemers aan de diverse projecten, giften en eenmalige fondsen.

Logo lid Sociaal Werk Nederland