Pluspunt Sportief

Pluspunt sportiefVeel mensen willen als ze ouder worden graag actief blijven. Maar in je eentje een flinke wandel- of fietstocht maken, komt er vaak niet van. Bovendien is het veel leuker om dat met een groep te doen. Bij Pluspunt Sportief vindt u mensen die samen actief iets willen ondernemen.

Voor wie?
Alle 55-plussers die samen met anderen iets willen ondernemen, kunnen meedoen met het voorgelegde programma. U kunt ook zelf initiatief nemen om mededeelnemers te bellen om samen (of met meer) iets te gaan doen.

Welke clubs zijn er?
De Fietsclub, de Wandelclub en de Nordic Walkingclub zijn vooral in de periode april t/m oktober actief door eens in de week samen te fietsen c.q. om de week te wandelen, waarbij korte en lange tochten elkaar afwisselen.

Hoe werkt Pluspunt Sportief?
Jaarlijks ontvangt u informatie over de clubs die dat jaar georganiseerd worden en kunt u opnieuw uw keuze maken. Elke club heeft coördinatoren die het programma vaststellen. U kunt zelf bepalen met welke van de geplande activiteiten u mee wilt doen. Voor de sportieve clubs krijgt u een datumlijst voor de gehele periode april-oktober.

Inschrijving en kosten
Inschrijving (d.m.v. aanmeldingsformulier) als deelnemer van Pluspunt Sportief én Actief kost u éénmalig inschrijfgeld. Daarna kunt u jaarlijks inschrijven voor de club(s) waar u aan deel wilt nemen. Iedere club kost u een klein bedrag per jaar. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw deelname, een factuur en de specifieke informatie (planning, een lijstje met afspraken etc.) van de club(s) van uw keuze.