Steunpunt Mantelzorg Pluspunt

Bij het Steunpunt Mantelzorg Pluspunt kunt u terecht voor:

Met de mantelzorgconsulent van Pluspunt kunt u over uw situatie praten. Zij gaat samen met u op zoek naar mogelijke oplossingen, zodat u de zorg beter kunt volhouden.

Wie kan een beroep doen op het Steunpunt Mantelzorg?
Iedereen (partner, familie, vrienden, buren) die zorg verleent aan iemand in de naaste omgeving kan een beroep doen op Steunpunt Mantelzorg.
Maar ook professionele hulpverleners en vrijwilligers kunnen bij het steunpunt terecht met vragen over mantelzorg.
Professionals (huisarts, hulpverlener), mantelzorgers, familie van een iemand met een hulpvraag of u zelf kunnen vragen om inzet van een vrijwilliger: zie aanvraagformulier inzet van een vrijwilliger.

Kosten
Aan de diensten van het Steunpunt of de consulent zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over het Steunpunt Mantelzorg contact op met Pluspunt.

Zie ook:

Jasserie; Dag van de Mantelzorg; Mantelzorg Leiderdorp; Mantelzorgwaardering