Team

Het team van Pluspunt (in alfabetische volgorde):

Marijke Kleijn-van Eeden, welzijnsadviseur

 • consulent Sociaal Team Leiderdorp

werkt op maandag, dinsdag en woensdag

 

Mirjam Muller, directeur

 • houdt zich bezig met het welzijns- en ouderenbeleid in Leiderdorp
 • ondersteunt verwante organisaties bij de uitvoering van hun diensten
 • geeft leiding aan het team van medewerkers
 • coördineert enkele grote jaarlijkse activiteiten.

Werkt op maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag

 

Wendy van Ravens, frontoffice medewerker 

 • ontvangt bezoekers
 • geeft (telefonische) informatie en verzorgt inschrijvingen / aanmeldingen voor activiteiten en diensten
 • zet vrijwilligers in voor met name een aantal vormen van praktische hulpverlening
 • verricht administratieve werkzaamheden

Werkt op maandag- en vrijdagochtend

Rineke Schwenke, welzijnsadviseur

 • ondersteunt mensen met een hulpvraag
 • biedt informatie en advies
 • coördineert het Welzijnsbezoek en het Oudereninformatiepunt
 • begeleidt mantelzorgers, individueel en in groepen
 • coördineert diverse diensten
 • ondersteunt cliënten desgewenst als onafhankelijk cliëntondersteuner in gesprekken met het STL.

Werkt op maandag, woensdag en donderdag

Ada Telgen-de Jong, front office medewerker

 • ontvangt bezoekers
 • geeft (telefonische) informatie en verzorgt inschrijvingen / aanmeldingen voor activiteiten en diensten
 • zet vrijwilligers in voor met name een aantal vormen van praktische hulpverlening
 • coördineert een aantal vormen van dienstverlening
 • is verantwoordelijk voor verschillende administratieve processen

Werkt op dinsdag t/m donderdag

Monique van Trigt-Boons, medewerker financiële administratie

 • verantwoordelijk voor de financiële administratie

Werkt op maandagochtend, woensdagmiddag, en vrijdagochtend

Gwendolyn van de Ven, activiteitencoördinator

 • organiseert/coördineert activiteiten op het gebied van zingeving, educatie en recreatie
 • coördineert het Dagprogramma voor Leiderdorpers

werkt op maandag, dinsdag en vrijdag

Willeke Wieman, vrijwilligerscoördinator

 • begeleidt en ondersteunt vrijwilligers
 • houdt zich bezig met werving, selectie en scholing van vrijwilligers
 • coördineert de bezoekdienst
 • is projectleider Buurtkamer

Werkt op maandag en donderdag