Telefooncirkel

De Telefooncirkel Leiderdorp is bedoeld voor inwoners van Leiderdorp, jong of oud, die er behoefte aan hebben om dagelijks even contact te hebben met iemand anders. Deelnemers moeten bereid en in staat zijn om zelf anderen te bellen en ook voor hen een luisterend oor te hebben.

Hoe werkt de telefooncirkel?
Een telefooncirkel bestaat uit personen die elkaar elke dag in een vaste volgorde bellen voor een kort gesprekje om te vragen en te vertellen hoe het gaat. De coördinator (een vrijwilliger) start de cirkel door de eerst deelnemer te bellen. De eerste deelnemer belt daarna de tweede enzovoort. De laatste deelnemer sluit de cirkel door de coördinator te bellen. Wanneer het niet lukt om contact te krijgen wordt contact opgenomen met de coördinator. Die belt de opgegeven contactpersoon om te vragen of er iets bekend is en eventueel of gecontroleerd kan worden of er iets aan de hand is.

Koffieochtend
Twee keer per jaar wordt een koffieochtend georganiseerd waar de deelnemers en vrijwilligers elkaar in levende lijve kunnen ontmoeten.
 
Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de telefooncirkel. Voor de koffieochtend wordt wel een bijdrage gevraagd.

Alternatieven voor de telefooncirkel
Wanneer blijkt dat er mensen mee willen doen die niet in staat zijn om zelf te bellen, zal worden gekeken of het haalbaar is om naast een telefooncirkel een telefoon-ster (een vrijwilliger belt alle deelnemers zelf) te starten. Ook zal gekeken worden naar behoefte aan bijvoorbeeld een what’s app-cirkel voor mensen met gehoor- en/of spraak problemen.

Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u contact opnemen met Pluspunt

Beschikbare folder: Telefooncirkel