Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is een methode om patiënten met psychosociale problemen door te verwijzen naar sociale en welzijnsactiviteiten. De achterliggende gedachte is dat mensen die actieve, leuke, sociale en zinvolle activiteiten doen zich beter voelen, in beweging komen, iets voor elkaar kunnen betekenen en daardoor minder zorg (huisartsconsulten, medicatie en/of hulpverlening) nodig hebben.

De patiënt wordt hiervoor door de huisarts verwezen naar een welzijnscoach, die met de patiënt in gesprek gaat om uit te vinden waar hij/zij zich beter bij zou kunnen voelen. Zo nodig wordt de patiënt begeleidt bij de eerste stappen in de richting van bijvoorbeeld meedoen aan een groepsactiviteit of aanmelding als vrijwilliger.

Welzijn op Recept Leiderdorp is een samenwerkingsverband van gezondheidszorg en welzijnswerk in Leiderdorp: alle huisartsenpraktijken, Centrum voor Jeugd en Gezin, Sociaal Team Leiderdorp, Pluspunt voor welzijn en dienstverlening, Sociaal Cultureel werk en Sportfondsen Sport Servicepunt. 
Het betreft een pilot tot eind 2018, ondersteund door Reos en gesubsidieerd door de Gemeente Leiderdorp.

Welzijnscoaches zijn Rineke Schwencke, welzijnsadviseur bij Pluspunt en Robert van Egmond, jongerenwerker bij Sociaal Cultureel werk Leiderdorp.

Meer informatie is te vinden op welzijnopreceptleiderdorp.nl